Her finder du nyttige oplysninger

Om Gevninge Idrætsforening

Gevninge Idrætsforening er en flerstrenget forening.


Hovedafdelingens opgave er at samle trådene i foreningens syv afdelinger og koordinere arbejdet i foreningen. Dette arbejde gøres blandt andet på hovedbestyrelsesmøder.


Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 4 personer valgt af generalforsamlingen, samt formænd for de enkelte aktiviteter.


De 4 valgte personer udgør forretningsudvalget, som varetager den daglige drift, og varetager kontakten til bl.a. kommunen og andre offentlige myndigheder.


Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens (herunder de enkelte afdelinger) daglige drift og økonomi, og den kan gribe ind, hvis den skønner, at driften af en afdeling ikke er i overensstemmelse med foreningens formål eller ikke sker på økonomisk forsvarligt grundlag. 

 

Gevninge Idrætsforening er medlem af Lejre Idræts Union.